INFORMACE - VODOVOD

Rozbor pitné vody v roce 2022

OZNÁMENÍ -
CENA VODNÉHO NA ROK 2022

OZNÁMENÍ -
CENA VODNÉHO NA ROK 2021

Úplný rozbor pitné vody v roce 2020

Smlouvy o dodávce pitné vody s odběrateli

informace zde

návrh smlouvy

všeobecné podmínky

reklamační řád

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde