INFORMACE - VODOVOD

NAŘÍZENÍ PRO ODBĚRATELE PITNÉ VODY 2023

OZNÁMENÍ - CENA VODNÉHO NA ROK 2023

Rozbor pitné vody v roce 2022

OZNÁMENÍ -
CENA VODNÉHO NA ROK 2022

OZNÁMENÍ -
CENA VODNÉHO NA ROK 2021

Úplný rozbor pitné vody v roce 2020

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde