Informace - kanalizace

Výsledek hospodaření za rok 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zde

Cena stočného na rok 2019

informace zde