Zastupitelstvo obce Toušice

starostka: Hana Pazderová
místostarosta: Bc. Libor Janoud
členové zastupitelstva: Jan Zach
  Jiří Štika
  Martin Šmejkal
  Ing. Radek Linhart
  František Jirsík

Výbory

Finanční výbor

předseda:               Jan Zach
členové:               Ing. Radek Linhart
                Pavel Krejčí
 

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Štika
členové: Martin Šmejkal
  František Jirsík